Menu

Všeobecné záväzné nariadenia

Vyššie

Dodatok č.1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Macov

Dodatok č.1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Macov
VZN dodatok miestny poplatok.docx
Veľkosť súboru:
16.93 kB
Dátum:
25. jún 2019

Dodatok č.1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Macov

 
 
 
Powered by Phoca Download