Menu

Obecný úrad Macov

Kontakt

Obrázok kontaktu
Adresa:
Macov č. 42, 930 32 Blatná na Ostrove
Okres Dunajská streda, Slovenská republika

Starosta obce
Mobil: 0911 420 201

Obecný úrad
Telefón: 031/5598108
Mobil: 0911 864 411
E-mail: ocumacov@gmail.com

IČO: 00800171
DIČ: 2021169128
Čislo účtu: VUB - SK50 0200 0000 0000 1682 6122

Tagged under