Menu

Zmluvy

Vyššie

Zmluvy

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Zmluva o dotácii na deň obce Macov
Zmluva o dielo O/2/2023
Zmluva o aktualizácii programov
Zmluva o aktualizácii programov
Zmluva - Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pred obecným úradom v obci Macov
Zmluva o dielo - obec Macov a Inkubátor Komárno
Návrh - ZMLUVA O DIELO - Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie - ÚPO Macov
Návrh - MANDÁTNA ZMLUVA č. 01/2019 O obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Zmluva o aktualizácii programov (Registratúra)
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
 
 
Powered by Phoca Download