Menu

Zmluvy

Vyššie

Návrh - ZMLUVA O DIELO - Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie - ÚPO Macov

Návrh - ZMLUVA O DIELO - Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie - ÚPO Macov
BRL9570CDW_006429.pdf
Veľkosť súboru:
1.13 MB
Dátum:
19. jún 2020

Návrh - ZMLUVA O DIELO: "Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie - Územný plán obce Macov", uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 
 
 
Powered by Phoca Download