Menu

Z histórie obce Macov

Z histórie obce Macov

Obec je doložená z roku 1367 ako Machhaza, z roku 1441 ako Keethmaczhaza, z roku 1773 ako Maczhaza, z roku 1927 ako Macov, maďarsky Macháza, nemecky Matzhausen. Obec patrila pod Bratislavský hrad, neskôr panstvu Bratislava v rámci dištriktu v Holiciach. V roku 1440 kráľovná Alžbeta darovala dedinu Ondrejovi Bittóovi.

V roku 1441 vlastnili majetky v obci aj Rozgonyiovci. Ešte v 15. storočí tu nadobudli majetky aj členovia rodiny Bessenyő. V 16. storočí sa Maczháza uvádza opäť ako kráľovský majetok. V roku 1574 žili v obci 4 poddanské rodiny, v roku 1715 mala 3 daňovníkov a v roku 1828 bolo v obci 79 domov a žilo tu 64 obyvateľov. Zaoberali sa predovšetkým poľnohospodárstvom. Jeho ďalšími majiteľmi boli členovia rodiny Pálffy, ktorý tu svoj majetok zachovali až do 20 storočia.

Po prvej svetovej vojne v rámci pozemkovej reformy v chotári bola na skonfiškovaných Pálffyovských majetkoch vytvorená kolónia, kde sa usadilo 26 rodín. Slovenský názov obce Macov sa začal používať od roku 1927. V roku 1938 tu žilo 14 moravských, 3 české, 2 slovenské a 7 maďarských rodín. Počas druhej svetovej vojny, v období rokov 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

V roku 1976 bola obec pričlenená k obci Trnávka. Opäť sa osamostatnila v roku 1990 a odvtedy má vlastnú samosprávu. Národnostné zloženie Macova zostalo pestrým, nakoľko tu žijú Slováci, Maďari a Česi. Pri sčítaní ľudu v roku 2011 sa k českej národnosti hlásilo 25 občanov. 

Horný Macov : Obec vznikla v cho­tári obce Macov a spomína sa v roku 1398. V roku 1574 mala 7 poddanských rodín, v roku 1736 bola opustená a usadlos­ti užívali poddaní z Bodíkov.