Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Projekt pre zvýšenie bezpečnosti detí na…

Dnes sme potešili detičky prvého stupňa v ZŠ Lehnice a MŠ Veľká Paka odovzdaním reflexných vestičiek a prvkov ako vďaku za dlhoročnú spoluprácu s obcou Macov.

Čítať viac

Územný plán obce Macov

NOVÉ INFORMÁCIE! Na tomto mieste nájdete všetky informácie o územnom pláne obce Macov

Čítať viac

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2023


   

Pozvánka - Deň detí 2023

Zverejnené 23.5.2023
Dokument na stiahnutie

 


Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Macov

Zverejnené 18.4.2023
Dokument na stiahnutie


Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb na území obce Macov

Zverejnené 18.4.2023
Dokument na stiahnutie


Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov o podmienkach držania psa na území obce Macov

Zverejnené 18.4.2023
Dokument na stiahnutie


Deň zeme

 

Zverejnené 27.3.2023
Dokument na stiahnutie


Prerokovanie Územného plánu obce Macov - 2. úprava

Zverejnené 27.3.2023

Dokument na stiahnutie 1

Dokument na stiahnutie 2


POZVÁNKA


Štatistika - Obec Macov odpad za rok 2022

 

Zverejnené 10.3.2023
Dokument na stiahnutie


Návrh VZN - odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

 

Zverejnené 6.3.2023
Dokument na stiahnutie


Dodatok k zmluve Marius Pedersen dodatok č.6/2023

 

Zverejnené 23.1.2023
Dokument na stiahnutie


Školský obvod

Školský obvod - podpísaná dohoda o školskom obvode s vyučovacím jazykom slovenským pre žiakov 1. - 4. ročníka s trvalým pobytom v obci Macov.

Zverejnené 16.1.2023
Dokument na stiahnutie


Výzva - hlavný kontrolór

Zverejnené 16.1.2023
Dokument na stiahnutie

 


Schválený rozpočet 2023-2025 obec Macov 

Zverejnené 15.12.2022
Dokument na stiahnutie

 


Výzva - Voľba hlavného kontrolóra obce Macov

Zverejnené 15.12.2022
Dokument na stiahnutie

 


Odvoz odpadu 2023

Zverejnené 15.12.2022
Dokument na stiahnutie

 


Pozvánka

Zverejnené 9.12.2022
Dokument na stiahnutie

 


Referendum  - Oznámenie

Zverejnené 9.12.2022
Dokument na stiahnutie

 


 

 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158