Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Projekt pre zvýšenie bezpečnosti detí na…

Dnes sme potešili detičky prvého stupňa v ZŠ Lehnice a MŠ Veľká Paka odovzdaním reflexných vestičiek a prvkov ako vďaku za dlhoročnú spoluprácu s obcou Macov.

Čítať viac

Územný plán obce Macov

NOVÉ INFORMÁCIE! Na tomto mieste nájdete všetky informácie o územnom pláne obce Macov

Čítať viac

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2024

 


   

Upozornenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Zverejnené 11.7.2024

Dokument na stiahnutie


Protokol o výsledkoch prerokovania správy - Starostlivosť o lesy - Šamorín 2025 - 2034

Zverejnené 24.6.2024

Dokument na stiahnutie


Schválený - Záverečný účet Obce Macov za rok 2023

Zverejnené 18.6.2024

Dokument na stiahnutie


Pozvánka na XI. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Macov - 17.6.2024 o 18:00 hodín v budove kultúrneho domu.

Zverejnené 12.6.2024

Dokument na stiahnutie


Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024 - 8. júna 2024

Zverejnené 10.6.2024
Dokument na stiahnutie
 


 

Návrh - Individuálna výročná správa obce Macov za rok 2023

Zverejnené 15.5.2024

Dokument na stiahnutie


 

Upozornenie - uzávierka cesty

Zverejnené 13.5.2024

Dokument na stiahnutie


Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2023 

Zverejnené 7.5.2024

Dokument na stiahnutie


Záverečný účet Obce Macov za rok 2023

Zverejnené 7.5.2024

Dokument na stiahnutie


 

Pozvánka

Zverejnené 30.4.2024

Dokument na stiahnutie


Upozornenie - leo express

Zverejnené 23.4.2024

Dokument na stiahnutie


Do pozornosti Občanom !!!!!

Zverejnené 19.4.2024

Dokument na stiahnutie


Oznámenie

Zverejnené 16.4.2024

Dokument na stiahnutie


Zápisnica - Voľby prezidenta SR 2, kolo - Výsledky

Zverejnené 8.4.2024

Dokument na stiahnutie 


Revitalizácia cintorína Macov

Zverejnené 26.3.2024

Dokument na stiahnutie


Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 26.3.2024

Dokument na stiahnutie 1

Dokument na stiahnutie 2 


Ako správne triediť odpad

Zverejnené 26.3.2024

Dokument na stiahnutie


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 1. kolo - Zápisnica v obci Macov

Zverejnené 25.3.2024

Dokument na stiahnutie 


Výzva na deratizáciu

Zverejnené 18.3.2024

Dokument na stiahnutie


Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024  - Delegovanie

Zverejnené 8.3.2024
Dokument na stiahnutie
 


 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024  - Hlasovanie

Zverejnené 8.3.2024
Dokument na stiahnutie
 


 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2023

Zverejnené 4.3.2024

Dokument na stiahnutie


Západoslovenská distribučná - Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 4.3.2024

Dokument na stiahnutie


Opakovaná dražba

Zverejnené 23.2.2024

Dokument na stiahnutie


Voľby Prezidenta 2024 - Kandidáti

Zverejnené 22.2.2024
Dokument na stiahnutie
 

 


Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 

Zverejnené 19.2.2024
Dokument na stiahnutie
 


Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024  - vyhlásenie

Zverejnené 19.2.2024
Dokument na stiahnutie
 

 


Správa o vybavení petície

Zverejnené 15.2.2024

Dokument na stiahnutie


Do pozornosti občanom!!!

Zverejnené 15.2.2024

Dokument na stiahnutie


OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ ÚSTNEHO KONANIA - Szeiler

Zverejnené 13.2.2024

Dokument na stiahnutie


Pozvánka

Zverejnené 13.2.2024

Dokument na stiahnutie


Voľby Prezidenta 2024 - Vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené 2.2.2024
Dokument na stiahnutie
 


 

Voľby Prezidenta 2024 - Delegovanie členov do komisie

Zverejnené 2.2.2024
Dokument na stiahnutie
 

 


Oznámenie

Zverejnené 31.1.2024

Dokument na stiahnutie


Stavebné povolenie

Dokument na stiahnutie

Rozhodnutie

Dokument na stiahnutie

Zverejnené 30.1.2024


Návrh na dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č.3 o určení prevádzkového času sa o podmienkach predaja a poskytovaní služieb ktorým upravuje úvodnú vetu VZN nasledovne

Zverejnené 26.1.2024

Dokument na stiahnutie


Návrh na dodatok č.1/2011 k všeobecne záväznému nariadeniu č.1 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene, ktorým sa zrušuje bod 2 a bod 3

Zverejnené 26.1.2024

Dokument na stiahnutie


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Macov na roky 2021-2030

Zverejnené 22.1.2024

Dokument na stiahnutie


Pozvánka na VIII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Macov - 25.1.2024 o 18:00 hodín v budove kultúrneho domu.

Zverejnené 16.1.2024

Dokument na stiahnutie


 Plasty 

Oznamujeme obyvateľom, že žlté vrecia na separovaný odpad - plasty, tetrapack, kovy, si môžu prevziať v úradných hodinách na obecnom úrade v Macove.

Zverejnené 15.1.2024


VOĽBY PREZIDENTA 2024 

Zverejnené 15.1.2024
Dokument na stiahnutie
 

 


 

 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158