Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Projekt pre zvýšenie bezpečnosti detí na…

Dnes sme potešili detičky prvého stupňa v ZŠ Lehnice a MŠ Veľká Paka odovzdaním reflexných vestičiek a prvkov ako vďaku za dlhoročnú spoluprácu s obcou Macov.

Čítať viac

Územný plán obce Macov

NOVÉ INFORMÁCIE! Na tomto mieste nájdete všetky informácie o územnom pláne obce Macov

Čítať viac

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2024

 


   

Oznámenie

Zverejnené 16.4.2024

Dokument na stiahnutie


Zápisnica - Voľby prezidenta SR 2, kolo - Výsledky

Zverejnené 8.4.2024

Dokument na stiahnutie 


Revitalizácia cintorína Macov

Zverejnené 26.3.2024

Dokument na stiahnutie


Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 26.3.2024

Dokument na stiahnutie 1

Dokument na stiahnutie 2 


Ako správne triediť odpad

Zverejnené 26.3.2024

Dokument na stiahnutie


 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 1. kolo - Zápisnica v obci Macov

Zverejnené 25.3.2024

Dokument na stiahnutie 


Výzva na deratizáciu

Zverejnené 18.3.2024

Dokument na stiahnutie


Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024  - Delegovanie

Zverejnené 8.3.2024
Dokument na stiahnutie
 


 

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024  - Hlasovanie

Zverejnené 8.3.2024
Dokument na stiahnutie
 


 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2023

Zverejnené 4.3.2024

Dokument na stiahnutie


Západoslovenská distribučná - Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené 4.3.2024

Dokument na stiahnutie


Opakovaná dražba

Zverejnené 23.2.2024

Dokument na stiahnutie


Voľby Prezidenta 2024 - Kandidáti

Zverejnené 22.2.2024
Dokument na stiahnutie
 

 


Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 

Zverejnené 19.2.2024
Dokument na stiahnutie
 


Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024  - vyhlásenie

Zverejnené 19.2.2024
Dokument na stiahnutie
 

 


Správa o vybavení petície

Zverejnené 15.2.2024

Dokument na stiahnutie


Do pozornosti občanom!!!

Zverejnené 15.2.2024

Dokument na stiahnutie


OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ ÚSTNEHO KONANIA - Szeiler

Zverejnené 13.2.2024

Dokument na stiahnutie


Pozvánka

Zverejnené 13.2.2024

Dokument na stiahnutie


Voľby Prezidenta 2024 - Vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené 2.2.2024
Dokument na stiahnutie
 


 

Voľby Prezidenta 2024 - Delegovanie členov do komisie

Zverejnené 2.2.2024
Dokument na stiahnutie
 

 


Oznámenie

Zverejnené 31.1.2024

Dokument na stiahnutie


Stavebné povolenie

Dokument na stiahnutie

Rozhodnutie

Dokument na stiahnutie

Zverejnené 30.1.2024


Návrh na dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu č.3 o určení prevádzkového času sa o podmienkach predaja a poskytovaní služieb ktorým upravuje úvodnú vetu VZN nasledovne

Zverejnené 26.1.2024

Dokument na stiahnutie


Návrh na dodatok č.1/2011 k všeobecne záväznému nariadeniu č.1 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene, ktorým sa zrušuje bod 2 a bod 3

Zverejnené 26.1.2024

Dokument na stiahnutie


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Macov na roky 2021-2030

Zverejnené 22.1.2024

Dokument na stiahnutie


Pozvánka na VIII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Macov - 25.1.2024 o 18:00 hodín v budove kultúrneho domu.

Zverejnené 16.1.2024

Dokument na stiahnutie


 Plasty 

Oznamujeme obyvateľom, že žlté vrecia na separovaný odpad - plasty, tetrapack, kovy, si môžu prevziať v úradných hodinách na obecnom úrade v Macove.

Zverejnené 15.1.2024


VOĽBY PREZIDENTA 2024 

Zverejnené 15.1.2024
Dokument na stiahnutie
 

 


 

 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158