Menu
Loading…

Informácie z prvej ruky

Viac v aktualitách
  • 0

Územný plán obce Macov

NOVÉ INFORMÁCIE! Na tomto mieste nájdete všetky informácie o územnom pláne obce Macov

Čítať viac

Súčasnosť obce

V obci prebieha rozsiahla výstavba a v súčasnosti má Macov viac ako 300 obyvateľov. V rámci investičných akcií obec zrekonštruovala kultúrny dom, vybudovala parkovisko a okolie obecného úradu, rozšírila detské ihrisko.  Od roku 2009 má obec Macov vybudovaný verejný vodovod a...

Čítať viac

Aktuality a Dôležité informácie 2022


   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Macov o miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné  odpady - návrh 

Zverejnené 29.11.2022
Dokument na stiahnutie 1
Dokument na stiahnutie 2


Oznámenie:

Ukončenie platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Šamorín platného na roky 2015 - 2024

Zverejnené 29.11.2022
Dokument na stiahnutie


Pozvánka

Zverejnené 24.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


Návrh rozpočtu 2023-2025 obec Macov 

Zverejnené 22.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


Rozhodnutie

Zverejnené 22.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


Pošta voľbou - Referendum

Zverejnené 11.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


Informácia - Referendum

Zverejnené 11.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


Daňový úrad Šamorín

Zverejnené 9.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní miestnej komunikácie

Zverejnené 9.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


REFERENDUM - Informácie pre voliča 

Zverejnené 9.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


REFERENDUM

Zverejnené 9.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


Výzva

Zverejnené 2.11.2022
Dokument na stiahnutie

 


Spojené voľby 2022

Spoločné voľby 2022 - Telefónny kontakt špeciálne hlasovanie

Zverejnené 24.10.2022
Dokument na stiahnutie


3. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva Macov 

Zverejnené 19.10.2022
Dokument na stiahnutie

 


Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Macov

Zverejnené 19.10.2022
Dokument na stiahnutie

 


Oznámenie o začatí ústneho konania a o upustení ústneho konania

Zverejnené 17.10.2022
Dokument na stiahnutie - 1
Dokument na stiahnutie - 2
Dokument na stiahnutie - 3
Dokument na stiahnutie - 4


Spojené voľby 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva VUC TRNAVA

Zverejnené 26.9.2022
Dokument na stiahnutie


Spojené voľby 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre predsedu VUC TRNAVA

Zverejnené 26.9.2022
Dokument na stiahnutie


Spojené voľby 2022

Kandidáti pre voľby starostu obce Macov

Zverejnené 7.9.2022
Dokument na stiahnutie


Spojené voľby 2022

Kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zverejnené 7.9.2022
Dokument na stiahnutie


Spojené voľby 2022

Počet obyvateľov s trvalým pobytom

Zverejnené 5.8.2022
Dokument na stiahnutie


Spojené voľby 2022

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Zverejnené 5.8.2022
Dokument na stiahnutie


Spojené voľby 2022

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie ,,Spojené voľby 2022"

Zverejnené 6.7.2022
Dokument na stiahnutie


 

Spojené voľby 2022

Zverejnené 6.7.2022
Dokument na stiahnutie

 


Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Zverejnené 13.6.2022
Dokument na stiahnutie


Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zverejnené 13.6.2022
Dokument na stiahnutie


 

Oznámenie o termíne volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Zverejnené 13.6.2022
Dokument na stiahnutie


Záverečný účet Obce Macov za rok 2021

Zverejnené 15.5.2022


Dokument na stiahnutie


Odvoz odpadu na rok 2022

Zverejnené 20.5.2022 


Dokument na stiahnutie


Zberný dvor - Od 1. marca 2022 do odvolania

Zverejnené 2.3.2022 


Dokument na stiahnutie


Ročný výkaz o komunálnom odpade v obci Macov rok 2021

Zverejnené 28.2.2022 


Dokument na stiahnutie


I. Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva Macov 24.februára 2022

Zverejnené 22.2.2022 


Dokument na stiahnutie


Oznámenie o uložení poštovej zásielky

Zverejnené 10.2.2022 


Dokument na stiahnutie


Zberný dvor - otváracie hodiny

Zverejnené 24.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Zverejnené 24.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Kalendár zberu odpadov 2022

Zverejnené 18.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Výzva

Zverejnené 18.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Stránkové hodiny

Zverejnené 11.1.2022 


Dokument na stiahnutie


Výzva

Zverejnené 11.1.2022 


Dokument na stiahnutie


SEA - správa o strategickom hodnotení ÚP

Zverejnené 15.11.2021 


Dokument na stiahnutie


Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Zverejnené 15.11.2021 


Dokument na stiahnutie


Verejné prerokovanie Správy o hodnotení dokumentu ÚPN obce Macov

Dňa 26.11.2021 (piatok) o 13,00 hodín v zasadačke Obecného úradu v Macove. Zverejnené 12.11.2021.

Dokument na stiahnutie

Územný plán - PDF 


Oznam - Prerokovanie Návrhu územného plánu obce Macov - dokumentácia

Zverejnené 8.11.2021 


Dokument na stiahnutie


Pozvánka - IV. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva Macov

Zverejnené 3.11.2021 


Dokument na stiahnutie

 

Telefónne čísla, kontakty

Slovenská pošta a.s., Blatná na Ostrove             031/55 98 222           

Hodiny pre verejnosť od mesiaca september - trvalá zmena: 

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok   8,30 - 9,30 h. a 14,00- 16,00 h. 

streda                                         14,00 - 17,00 h.
 

Poruchová linka SPP                                              0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte! Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska: každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D; hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D;porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP - distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu); poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná    0800 111 567 

Prostredníctvom Poruchovej linky môžete kedykoľvek nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny alebo informovať sa o plánovaných odstávkach. Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si: či sa náhodou nejedná plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu,  či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky; či vám nevypadli ističe alebo poistky; či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

Integrovaný záchranný systém                            112

Hasičská záchranná služba                                   150

Záchranná zdravotná služba                                155

Polícia                                                                    158