Menu

Separovaný zber a odvoz odpadu

Separovaný zber a odvoz odpadu

Kalendár zberu odpadov na rok 2023

Stiahnite si rozpis zberu odpadov na rok 2023 vo formáte pdf.

Rozpis na stiahnutie TU alebo Podrobný rozpis s informáciou o jednotlivých zložkách odpadu TU

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby alebo vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. Prázdne vrece dostane na výmenu každá domácnosť pri vývoze. V prípade potreby je možné získať vrecia aj na obecnom úrade.
Nádoby a vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii o 5:00 hod., prípadne deň vopred.