Menu

Všeobecné záväzné nariadenia

Vyššie

Dodatok č.1/2019

Dodatok č.1/2019
Dodatok-VZN.doc
Veľkosť súboru:
38.00 kB
Dátum:
12. december 2019

Dodatok č.1/2019 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Macov

 
 
 
Powered by Phoca Download