Všeobecné záväzné nariadenia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 2/2011 O SPRÁVNYCH POPLATKOCH A INÝCH POPLATKOCH NA ÚZEMÍ OBCE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 2/2011 O SPRÁVNYCH POPLATKOCH A INÝCH POPLATKOCH NA ÚZEMÍ OBCE
VZN obce Macov.doc
Veľkosť súboru:
138.50 kB
Dátum:
25. jún 2019

Obecné zastupiteľstvo v Macove pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb . z. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon) vydáva pre územie obce Macov toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo: 2/2011 O SPRÁVNYCH POPLATKOCH A INÝCH POPLATKOCH NA ÚZEMÍ OBCE

 
 
 
Powered by Phoca Download