Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzného nariadenia obce Macov č. 1/2011 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene

Všeobecne záväzného nariadenia obce Macov č. 1/2011 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
VZN o ochrane verejneho poriadku a zelene.docx
Veľkosť súboru:
21.67 kB
Dátum:
25. jún 2019

     V záujme trvalého zlepšovania životného prostredia, pre udržiavanie poriadku a čistoty obce, s dôrazom na výchovu estetickému cíteniu a dobrým medziľudským vzťahom medzi obyvateľmi, vydáva Obecné zastupiteľstvo v Macove podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie

 
 
 
Powered by Phoca Download