Všeobecné záväzné nariadenia

ŠTATÚT KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA O B C E M A C O V

ŠTATÚT KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA O B C E M A C O V
Statut komisii OZ.docx
Veľkosť súboru:
17.68 kB
Autor:
Ing. Svoboda Miloš
Dátum:
25. august 2016
Vypracoval: Ing. Svoboda Miloš Predkladá: Ing. Svoboda Miloš Vyvesené na úradnej doske dňa: Prerokované a schválené obecným zastupiteľstvom dňa 16.3.2007 č. uznesenia: 22/2007 Dátum vydania: 16.3.2007 Nadobúda platnosť dňom: 1.4.2007
 
 
 
Powered by Phoca Download